برخی از عناصر موجود در لیوت مثل Button ها ، Toggle Button ها دارای خاصیتی به نام android:onClick هستند که نام یک متد موجود در اکتیویتی رو میگیرند و در صورتی که کاربر روی این ویوها کلیک کنه متد مورد نظر فراخوانی میشه.

بریم با ذکر مثال نحوه کار با این خاصیت پرکاربرد رو پاد بگیریم

یک پروژه جدید بسازید
نام اپلیکیشن :Onclick
نام دامین اپلیکیشن :apk.manoandroid.com
سطح API اپلیکیشن : ۱۵
نوع اکتیوتی : Empty Activity
نام اکتیوتی : پیشفرض (MainActivity)
نام لیوت : پیش فرض (activity_main)

 

فایل لیوت رو باز کرده و تمام کدهای زیر رو جایگزین کدهای قبلی کنید.

خطوط ۱۳ تا ۲۲ مربوط به تعریف یک button می باشند که در خط ۲۱ ام با استفاده از خاصیت onClick مشخص کرده ایم که وقتی روی دکمه کلیک شد چه متدی از داخل اکتیویتی فراخوانی و اجرا بشه.(متدی با نام sayHello)

 

اکتیویتی رو باز کرده و تمام کدهای زیر رو جایگزین کدهای قبلی کنید :

همان طور که مشاهده می کنید خطوط ۱۶ تا ۱۹ مربوط به تعریف متدی به نام sayhello است که در صورت فراخوانی پیغامی رو با عنوان ” روی دکمه کلیک شده است ” را به کاربر نمایش می دهد.(از اونجایی که برای خاصیت onclick مربوط به Button نام این متد رو مشخص کردیم با هر بار کلیک کردن روی دکمه این تابع اجرا شده و پیام ذکر شده به کاربر نمایش داده می شود )


امیدوارم که خوشتون اومده باشه و بکارتون بیاد.
موفق  پیروز و سربلند باشید