سلام دوستان در خدمت شما هستیم با این قیمت از آموزش های من و اندروید
در این قسمت میخواهیم نحوه قرار دادن موسیقی در اپلیکیشنمون رو یاد بپیریم.برای شروع

یک پروژه جدید بسازید
نام اپلیکیشن : Music
نام دامین اپلیکیشن :apk.manoandroid.com
سطح API اپلیکیشن : ۱۵
نوع اکتیوتی : Empty Activity
نام اکتیوتی : پیشفرض (MainActivity)
نام لیوت : پیش فرض (activity_main)

حالا باید (در صورت عدم وجود) پوش ای به نام raw رو در مسیر زیر ایجاد کنید :
res\raw

حالا مثل تصویر زیر فایل موسیقی خودتون رو در پوشه raw کپی کنید.


حال وارد اکتیویتی شده و کدهای زیر را تایپ نمایید

توضیح کدهای بالا :
خط ۱۴ :دراین خط یک شئ از نوع Mediaplayer ایجاد کرده ایک که برای پارامتر دوم آن آدرس  فایل موسیقی که در پوشه raw کپی کرده ایم رو دادیم.
خط ۱۵ :در این حط بلندی صدا را روی بیشتر مقدار یعنی ۱۰۰ تنظیم کرده ایم.
خط ۱۶ :در این خط با فراخوانی متد setLooping و دادن مقدار true به آن تعیین کرده ایم که بعد از پایان آهنگ به طور خودکار از اول آهنگ پخش شود.(ردرصورتی که مقدار false رو میدادیم با اتمام آهنگ ، دوباره میات پخش انجام نمی شود)
خط ۱۷ :در این خط با فراخوانی متد start اعلان کردیم که پخش آهنگ شروع شود.