خوب دوستان توی این آموزش می خواهیم یک لیست ویو ساده رو مثل شکل زیر ایجاد کنیم.

ListView در اندروید

مراحل انجام کار
۱- ساختن یک منبع داده ای مثل یک آرایه
۲- قرار دادن یک لیست ویو
۳- اتصال آرایه ساخته شده در مرحله یک به لیست ویو ساخته شده در مرحله ۲

خوب برای این کار یک پروژه جدید با مشخصات زیر بسازید :
نام اپلیکیشن: ListView
نام دامین اپلیکیشن :www.manoandroid.com
سطح API اپلیکیشن : ۱۵
نوع اکتیوتی:   Empty Activity
نام اکتیوتی : پیش فرض
نام لیوت : پیش فرض

مرحله اول : ساختن یک منبع داده ای (آرایه)
یک فایل xml جدید برای نگهداری اسامی ماشین ها بصورت آرایه و با نام بسازید(به تصویر زیر دقت کنید)

حال وارد این فایل شده و کدهای زیر رو کاملا جایگزین کدهای قبلی کنید و در نهایت تغییرت رو save کنید.

توضیحات :
خطوط ۴ تا۳۰ مربوط به تعریف آرایه میباشد.
خط ۴ : در این خط نام آرایه را برابر carsArrayقرار داده ایم.
خطوط ۶ تا ۲۷ هم مربوط به تعریف آیتم های آرایه می باشند.

مرحله دوم : ایجاد لیست ویو
مطابق تصویر یک لیست ویو رو درون فایل لیوت بکشید
لیست ویو

مرحله ۳ : اتصال آرایه به لیست ویو
وارد حالت text شده و مشخصات اون رو به این صورت زیر تغییر بدید
نکته در درس های بعدی به معرفی لیوت ConstraintLayout می پردازیم.کدهای اضافی مربوط به موقعیت لیست ویو میباشند .ما فعلا با خط ۲یعنی خاصیت entries کار داریم.این خاصیت آدرس یک آرایه رو میگیره و آیتم های اون رو بعنوان آیتم های لیست ویو تنظیم میکنه.به سینتکس و نحوه انتساب آرایه به این خاصیت دقت کنید (ممکن است سایر خطوط برای شما متفاوت باشند)

بهمین راحتی .حالا یک لیست ویو داریم که کاربر میتونه براحتی اون رو مشاهده و در صورت طولانی بودن آیتم ها ، لیست ویو رو بوسیله اسکرول پیمایش کنه.