در فصل یازدهم از دوره آموزشی جاوا  با مفهوم چند ریختی (Polymorphism) در جاوا آشنا می شیم .از  چیزهایی که توی این فصل یاد می گیریم:

آشنایی با مفهوم چند ریختی (Polymorphism)
– مفهوم چند ریختی ( Polymorphism )
– تغییر نوع به بالا و پایین (Upcasting& Downcasting)
– رفتار چند ریخت (Polymorphic Behavior)
– کاربرد چند ریختی
– کلاس ها و متد های انتزاعی (Abstract Classes & Methods)
–  – رفتارهای انتزاعی (Abstract)
– – متد (رفتار) انتزاعی (Abstract Behavior یا Abstract Method)
– – کلاس انتزاعی (Abstract Class)
– – نحوه تعریف کلاس ها و متدهای انتزاعی
– مثال هایی از متد های انتزاعی
– متدها و کلاس های final
– – معنی کلاس ها و متدهای final
– – مروری بر کلیدواژه final
– انقیاد پویا و ایستا (Dynamic & Static Binding)
– – انقیاد ( Binding )
– – انقیاد متد ( method binding )
– – انقیاد در زمان کامپایل (Compile-time binding یا Static binding یا Early binding)
– – انقیاد در زمان اجرا (Runtime binding یا Dynamic binding یا Late binding)
– چند نکته مهم درباره چندریختی
– -Overloading
– اطلاعات نوع داده در زمان اجرا (Runtime Type Identification)
– – عملگر instanceof
– – شیء کلاس و متد getClass
– – Permanent Generation وMetaspace
و …

 برای دانلود مستقیم فصل یازدهم آموزش جاوا  کلیک کنید

چند ریختی

در میان فیلم های آموزشی تبلیغات نیز قرار گرفته شده است.
باز نشر : من و اندروید – مرجع (جاواکاپ)