سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه
همون طور که می دونید برای توسعه و نوشتن اپلیکیشن های اندرویدی از زبان جاوا استفاده می کنیم .پس یادگیری جاوا به نحوی پیش نیاز کارمون هست ، بهمین منظور یک مجموعه فیلم آموزش جاوا براتون تهیه کردم که بسیار عالی هستند و به شما در یادگیری جاوا کمک شایانی می کنند.
در فصل دهم با با مفهوم پیشرفته تری درباره امکانات شئ گرا در زبان جاوا با نام وراثت (Inheritance) آشنا می شیم .از  چیزهایی که توی این فصل یاد می گیریم:

آشنایی با مفهوم وراثت (Inheritance)
–  آشنایی با معنای سلسله مراتب کلاس ها (Class Hierarchies)
– – آشنایی با مفهوم ابرکلاس (super class)
– – آشنایی با مفهوم زیر کلاس ها (Subclass)
– – واژه شناسی
– – – کلاس اصلی : { کلاس پایه (Base Class) ، ابرکلاس (Super class)، کلاس والد (Parent Class) }
– – – کلاس وارث : { کلاس مشتق (Derived Class) ، زیر کلاس (Subclass) ، کلاس فرزند ( Child Class) }
– نحوه پیاده سازی زیر کلاس ها
– آشنایی با UML Class Dagram
– – نمودار UML برای کلا سها
– – ارتباط IS-A
– جایگاه وراثت در طراحی نرم افزار
– – استفاده مجدد از برنامه ( Software Reuse )
– مرور یک مثال از کاربرد وراثت
– وراثت و سطوح دسترسی
– – سطح دسترسی Public ( عمومی )
– – سطح دسترسی Protected( محفوظ )
– – سطح دسترسی Package access ( دسترسی در بسته )
– – سطح دسترسی Private (خصوصی)
– – نحوه نمایش سطوح دسترسی در UML
– کلیدواژه super
– – کاربرد super در فراخوانی سازنده اَبَرکلاس
– کلاس Object در جاوا
– فرایند مقداردهی اولیه اشیاء (Initialization )
– – مقداردهی اولیه شیئی از نوع زیر کلاس
– – فراخوانی سازنده اَبَرکلاس
– ترکیب یا وراثت
– – آشنایی با ترکیب ( Composition )
– چند نکته ترکیبی
– – تفاوت Overload با Override
– – حاشیه نگاری Override@

 برای دانلود مستقیم فصل دهم آموزش جاوا  کلیک کنید 

وراثت در جاوا

در میان فیلم های آموزشی تبلیغات نیز قرار گرفته شده است.
باز نشر : من و اندروید – مرجع (جاواکاپ)

برچسب ها :
، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،