سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه .
همون طور که می دونید برای توسعه و نوشتن اپلیکیشن های اندرویدی از زبان جاوا استفاده می کنیم .پس یادگیری جاوا به نحوی پیش نیاز کارمون هست ، به همین منظور یک مجموعه فیلم آموزش جاوا براتون تهیه کردم که بسیار عالی هستن و به مرور و قسمت به قسمت اونها رو براتون آپلود میکنم .

در فصل دوم از سری فیلم های آموزشی جاوا به مفاهیم پایه ای جاوا می پردازیم.از  مطالبی که در این قسمت مشاهده خواهید کرد :

– آشنایی با محیط توسعه (IDE)
– آشنایی با IDE های محبوب جاوا
– مزايای استفاده از محيط های توسعه (IDE)
– امکانات محیط های توسعه (IDE)
– درباره Eclipse
– نصب Eclipse
– کار با Eclipse
– آشنایی با متغیر (Variable) در جاوا
– انواع داده های اولیه در جاوا (Primitive Data Types)
– – اعداد صحیح (byte, short, int, long)
– – کاراکتر (char)
– – اعداد اعشاری (float, double)
– – مقدار منطقی (درست/غلط – Boolean)
– مقادير ثابت ( Literals ) در جاوا
– آشنایی با عملگرها (Operators)
– – عملگر مقداردهی ( assignment )
– – اولويت عملگرها ( Operator Precedence ) در جاوا
– – عملگرهای مقايسه ای
– – عملگرهای رياضی در جاوا
– – شرکت پذيری عملگرها ( Associativity )
– – عملگرهای تک عملوندی (unary Operators)
– – عملگرهای منطقی ( Logical Operators )
– – عملگرهای ترکيبی در جاوا
– – عملگر سه عملوندی شرطی
– استفاده از print و println برای چاپ خروجی
کنترل جريان برنامه
– استفاده از شرط برای کنترل جریان برنامه
– آشنایی با مفهوم بلوک
– دستور goto
– حلقه ها در جاوا
– – حلقه while در جاوا
– – حلقه do-while
– – حلقه for در جاوا
– – بازنويسی for با کمک while
آشنايی اولیه با متدها
– متد ( Method ) چیست ؟
– – ورودی های متد: پارامتر ( Parameter )
– – خروجی متد: مقدار برگشتی (Return Value )
– نام های دیگر متد
– فراخوانی متدها
و …

 برای دانلود  فصل دوم آموزش جاوا کلیک کنید
 دانلود   Eclips از سرور دانلود من و اندروید

فیلم آموزش جاوا

در میان فیلم های آموزشی تبلیغات نیز قرار گرفته شده است.
باز نشر : من و اندروید – مرجع (جاواکاپ)