Switch ها از لحاظ کارایی دقیقا مثل ToggleButton ها هستند با این تفاوت که ظاهر اون ها فرق میکنه.سوییچ ها کلیدی هستند که یکی از دو حالت on یا off رو میتونن بگیرند و معمولا برای فعالسازی و یا غیر فعالسازی یک بخش از برنامه از اون ها استفاده میکنیم.در زیر نمایی از سوییچ ها رو مشاهده میکنید.

نکته مهم : اگر که میخواهید از Switch ها در اپلیکیشن تون استفاده کنید سطح API اپلیکیشنتون باید برابر ۱۴ یا بالاتر باشد.

تعریف سوییچ در XML
برای این که یک سوییچ روایجاد کنیم  کد <Switch …> رو در داخل لیوت قرا میدهیم که به جای سه نقطه خصوصیات این المنت رو مینویسیم.
کدهای زیر مربوط به تعریف سوییچ زیر در لیوت می باشند.

توضیح کدهای بالا :
خط ۱ : در این خط مشخث کردیم نوع ویوو خودمون رو مشخص کردیم ()
خط ۲ : در این خط عرض سوییچ رو مشخص کردیم.
خط ۳ : در این خط طولسوییچ رو مشخص کردیم .
خط ۴ :در این خط با بکار بردن خاصیت android:text متن نمایشی کنار سوییچ رو مشخص کردیم.
خط ۵ : در این خط یک آی دی برای سوییچ مشخص کردیم.
خط ۶ : در این خط با سایز متن سوییچ رو مشخص کردبم.

 

خاصیت های پرکاربرد Switch:
android:text : این خاصیت متن نمایشی کنار سوییچ رو مشخص می کند.

android:showText=true: این خاصیت یک متن (off/on) رو متناسب با حالت سوییچ روی آن قرار میدهد.


android:textOff:در صورتی که برای این خاصیت متنی مشخص کنیم در حالت خاموش بودن سوییچ آن متن بر روی سوییچ نمایش داده میشود.(برای نمایش این متن حتماً باید خاصیت android:showText برابر true قرار داده شده باشد)
android:textOn : در صورتی که برای این خاصیت متنی مشخص کنیم در حالت خاموش بودن سوییچ ، آن متن بر روی سوییچ  نمایش داده میشود.(برای نمایش این متن حتماً باید خاصیت android:showText برابر true قرار داده شده باشد)

کدهای زیر سوییچ بالا را برای ما ایجاد می کنند.