همون طور که میدونید ادیت تکست ها رو برای دریافت یک عبارت از کاربر بکار می بریم.حالا ممکنه بعضی وقت ها بخوایم کاربر رو مجبور کنیم که فقط بتونه یک نوع ورودی خاص رو برای ما تایپ کنه مثلا فقط بتونه عدد وارد کنه نه حروف و سایر علامات. مثلا میخواهیم یک ادیت تکست برای دریافت سن کاربر ایجاد میکنیم که فقط کاربر توانایی واد کردن عدد رو در اون داشته باشه ،برای این کار از خاصیت inputType برای ادیت تکست مورد نظر استفاده میکنیم.

با بکار بردن خاصیت InputType برای یک EditText می توانیم نوع ورودی EditText رو مشخص کنیم.به تصاویر زیر دقت کنید.
در تصویر بالا خاصیت inputType مربوط به EditText را برابر phon قرار داده ایم.بدین ترتیب برای ورود اطلاعات ، صفحه کلیدی برای کاربر باز میشه که توانایی وارد کردن شماره تلفن رو  به کاربر میده . (به خط ششم کدهای زیر دقت کنید)

مثال دوم

در تصویر بالا خاصیت inputType مربوط به EditText را برابر textPassword  قرار داده ایم .بدین تریتب موقع وارد کردن متن در ادیت باکس عبارات وارد شده بصورت هش شده نمایش داده می شوند.

آشنایی با برخی از مقادیر inputType

date
در صورتی که این مقدار را برای خاصیت  inputType تنظیم کنیم ، کاربر محدود به وارد کردن تاریخ درادیت تکست می شود و صفحه کلیدی متناسب با وارد کردن تاریخ به کاربر نمایش داده خواهد شد.

 

datetime
در صورتی که این خاصیت را برای inputType تنظیم کنیم ، کاربر محدود به وارد کردن تاریخ و زمان درادیت تکست می شود و صفحه کلیدی متناسب با وارد کردن تاریخ و زمان به کاربر نمایش داده خواهد شد.

 

 

number
در صورتی که این خاصیت را برای inputType تنظیم کنیم ، کاربر محدود به وارد کردن اعداد در ادیت تکست می شود و صفحه کلیدی متناسب با وارد کردن عدد به کاربر نمایش داده خواهد شد.

 

text
در صورتی که این خاصیت را برای inputType تنظیم کنیم ، کاربر محدود به وارد کردن متن درادیت تکست می شود و صفحه کلیدی متناسب با وارد کردن متن به کاربر نمایش داده خواهد شد.

 

textpassword
در صورتی که این خاصیت را برای inputType تنظیم کنیم ، کاربر محدود به وارد کردن متن درادیت تکست می شود و صفحه کلیدی متناسب با وارد کردن تاریخ به کاربر نمایش داده خواهد شد.(متن وارد شده به صورت هش شده در ادیت تکست نمایش داده می شود)

 

numberpassword
در صورتی که این خاصیت را برای inputType تنظیم کنیم ، کاربر محدود به وارد کردن عدد درادیت تکست می شود و صفحه کلیدی متناسب با وارد کردن عدد به کاربر نمایش داده خواهد شد.(ارقام وارد شده به صورت هش شده در ادیت تکست نمایش داده می شود)