به وسیله EditText می تونیم متن دلخواهمون رو از کاربر دریافت کنیم.

ایجاد یک EditText
برای ایجاد یک EditText به دو طریق می تونیم عمل کنیم :
۱- از طریق حالت Dwsign
۲-از طریق حالت Text(نوشتن کد XML )

برای ایجاد یک EditText در حالت دیزاین مشابه تصویر زیر بر روی EdiText کلیک کرده و اون رو درون لیوت بکشید.

برای ایجاد یک EditText بوسیله نوشتن کدهای XML کافیست عبارت <EditText> را مشابه زیر درون فایل لیوت قرار دهید

که به جای سه نقطه () خصوصیات موردنظرمون رو برای EditText تعریف می کنیم.در زیر به معرفی برخی از خصوصیات پرکاربرد برای EdiText می پردازیم :

خصوصیت  کارکرد                                                                                                                                                                
android:text با دادن یک متن به این خاصیت میتوانیم یک متن یش فرض را درون  EditText قرار دهیم.
android:background با استفاده از این خاصیت میتوانیم یک عکس یا رنگ را برای پس زمینه EditText قرار دهیم.
android:id با بکار بردن این خاصیت میتوانیم برای EditText یک آی دی مشخص کنیم.
android:onClick این خاصیت نام متدی را میگیرد که میخواهیم وقتی روی EditText کلیک شد فراخوانی شود .
android:editable در صورتی مقدار این خاصیت را برابر true قرار دهیم کاربر می تواند درون ادیت تکست متنی را وارد و یا آن را ویرایش کند.در صورتی که مقدار آن false باشد ،قابلیت ویرایش متن از روی ادیت تکست برداشته می شود.
android:style به کمک این خاصیت می توانیم استایل متن درون ادیت تکست را مشخص کنیم (Italic,Bold,normal)
android:textSize این خاصیت سایز متن موجود در ادیت تکست را مشخص می کند.
android:textColor این خاصیت رنگ متن متعلق ادیت تکست را مشخص می کند.
android:gravity به وسیله این خاصیت مکان متن موجود در ادیت تکست را مشخص میکنیم.مثلا آن راب به سمت چپ یا راست و یا بالا میبریم.
android:layoutHeight به وسیله این خاصیت طول ادیت تکست را مشخص میکنیم
android:layoutWidtht به وسیله این خاصیت عرض ادیت تکست را مشخص میکنیم.
android:hint این خاصیت یک متن را برای راهنمایی کاربر جهت این که به کاربر نشان دهد چه چیزی را باید در این ادیت تکست وارد کند دریافت می کند.
android:InputType به وسیله این خاصیت میتوانیم نوع ورودی ادیت تکست را مشخص کنیم.(مثلا مشخص کنیم که فقط میتوانیم عدد در ادیت تکست وارد کنیم).

مثال :کدهای زیر یک ادیت تکست را مشابه تصویر زیر برای ما ایجاد می کنند .

 

توضیح کدها بالا

خطوط ۱۲ تا ۲۳ مربط به تعریف EditText lمی باشند.
خط ۱۲ : در این خط با نوشتن عارت <EditText مشخص یک EditText را تعریف کردیم.
خط ۱۳ :در این خط بوسیله خاصیت android_width عرض EditText را مشخص کرده ایم.
خط ۱۴ :در این خط با بکار بردن خاصیت android_height طول EditText  را مشخص کرده ایم.
خط ۱۵ :در این خط رنگ پس زمینه EditText  را تعیین کرده ایم.
خط ۱۶ :در این خط با بکار بردن خاصیت hint برای ادیت تکست ،یک متن راهنما را برای این که کاربر بفهمد چه چیزی را باید وارد کند ، قرار دایم.
خط ۱۷ :در این خط سایز متن درون EditText  را مشخص کرده ایم.
در خط ۲۳ هم با قرار ددن علامت </ بلوک تعریف EditText  را بسته ایم.

موفق باشید