سلام دوستان
در این قسمت با ایجاد یک مثال عمل نحوه پریدن از یک اکتیوتی به اکتیوتی دیگه رو یاد میگیریم .(پیش نیاز این آموزش پست آشنایی با Intent در اندروبد می باشد.)

یک پروژه جدید ایجاد کنید
نام اپلیکیشن : Intent
نام دامین اپلیکیشن :apk.manoandroid.com
سطح API اپلیکیشن : ۱۵
نوع اکتیوتی : Empty activity
نام اکتیوتی : پیش فرض باقی بگذارید (MainActivity.java)
نام لیوت : پیش فرض باقی بگذارید. (activity_main.xml)

حال یک اکتیویتی جدید ایجاد کنید (برای مطالعه نحوه چگونگی ایجاد اکتیوتی جدید این پست را مطالعه نمایید)
نام اکتیویتی :SeconActivity
نام لیوت متعلق به اکتیوتی : activity_second.xml

شروع به کار
در هر لیوت یک دکمه قرار می دهیم تا موقعی که کاربر روی این دکمه کلیک کرد اکتیویتی دیگر اجرا شود.(با لمس دکمه موجود در لیوت اول اکتیوتی دوم اجرا میشود.وقتی اکتیوتی دوم اجرا شد قاعدتاً لیوت مربوط به خودش را روی صفحه نمایش نشان می دهد .در لیوت اکتیوتی دوم هم یک دکمه قرار میدهیم که با کلیک بر روی این دکمه اکتیویتی اول اجرا می شود.)
تصویر زیر نمای نهایی اپلیکیشن ما می باشد


طراحی و کدنویسی اکتیوتی و لیوت اول (Mainactivity.java و  activity_main.xml)
برای لیوت متعلق به اکتیوتی اول (activity_main.xml) یک Button قرار دهید و خاصیت (رویداد) onclick آن را برابر runSecondActivity قرار دهید.(runSecondActivity  نام تابعی است که در اکتیوتی اول تعریف میکنیم )
در زیرکدهای مربوط به لیوت activity_main.xml را پس از ایجاد Button مشاهده می کنید:

توضیح کدهای بالا :
همان طور که میبینید خطوط ۱۲ تا ۱۹ مربوط به تعریف ویو Button هستند.
خط ۱۹ : در این خط به خاصیت (رویداد) onclick مربوط به Button نام تابع runSecondActivity را داده ایم.(در ادامه این متد را پیاده سازی می کنیم)

حال وارد اکتیوتی (MainActivity)شده و مطابق کدهای زیر یک متد به نام runSecondActivity  در آن ایجاد کنید.

توضیح کدهای بالا :
خط ۱۰ : در این خط متد runSecondActivity را تعریف کرده ایم.
خط ۱۲ : در این خط  برای اجرا شدن اکتیوتی SecondActivity یک Intent را ایجاد کرده و آن را با نام payam ذخیره کرده ایم.
خط ۱۳ : در این خط intent ایجاد شده در خط ۱۲ (payam) را به اندروید فرستاده ایم.
تا الان کار طراحی لیوت و کدنویسی اکتیوتی اول کاملا انجام شده است.در صورتی که اپلیکیشن را اجرا کنید میتوانید با لمس کردن دکمه از اکتیوتی اول به اکتیویتی دوم پرش نمایید.

کد نویسی و طراحی لیوت مربوط به اکتیوتی دوم هم دقیقا مثل اکتیوتی اول است :
برای لیوت متعلق به اکتیوتی دوم(activity_second.xml) یک Button قرار دهید و خاصیت (رویداد) onclick آن را برابر runMainActivity قرار دهید.(runMainActivity  نام تابعی است که در اکتیوتی دوم تعریف میکنیم )
در زیرکدهای مربوط به لیوت activity_main.xml را پس از ایجاد Button مشاهده می کنید:

همان طور که میبینید خطوط ۱۲ تا ۱۹ مربوط به تعریف ویو Button هستند.
خط ۱۹ : در این خط به خاصیت (رویداد) onclick مربوط به Button نام متد runSecondActivity را داده ایم.(در ادامه این متد را پیاده سازی می کنیم)

حال وارد اکتیوتی (SecondActivity )شده و مطابق کدهای زیر یک متد به نام runMainActivity  در آن ایجاد کنید.

توضیح کدهای بالا :
خط ۱۰ : در این خط متد runMainActivity را تعریف کرده ایم.
خط ۱۲ : در این خط  برای اجرا شدن اکتیوتی MainActivity یک Intent را ایجاد کرده و آن را با نام payam2 ذخیره کرده ایم.
خط ۱۳ : در این خط intent ایجاد شده (payam) را به اندروید فرستاده ایم.

سوالات و پیشنهادات خود را از طریق بخش دیدگاه ها با ما در میان بگذارید.